Władze Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków jest zgodnie ze statutem najwyższą władzą stowarzyszenia. Jest ono zwoływane raz w roku przez zarząd. W OGAE Polska odbywa się ono na konwencie, który jest dorocznym zjazdem członków stowarzyszenia. Wszystkie konwenty, a zostało ich zorganizowane 17, odbywały się w sierpniu.

Kompetencje Walnego Zebrania Członków określa § 21 statutu OGAE Polska.

Zarząd stowarzyszenia powoływany jest przez Walne Zebranie Członków do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentowania go na zewnątrz. Składa się on z pięciu lub sześciu osób, a jego kadencja trwa 3 lata. Podczas wyborów, które odbyły się w sierpniu 2019 roku do zarządu wybrani zostali:  

Kompetencje zarządu określa § 24 statutu OGAE Polska.

Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Walne Zebranie Członków do sprawowania kontroli nad działalnością statutową i finansową Stowarzyszenia. Składa się ona z trzech do pięciu osób, a jego kadencja trwa 3 lata. Podczas wyborów, które odbyły się w sierpniu 2019 roku do komisji rewizyjnej wybrani zostali:

Kompetencje komisji rewizyjnej określa § 28 statutu OGAE Polska.