Sekcje

W ramach Stowarzyszenia działają następujące sekcje: archeo, integracyjna, naukowa, rozrywki i promocji, z których każda realizuje określone przez zarząd zadania.

Zadania sekcji archeo:

 • gromadzenie materiałów, dotyczących historii i działalności OGAE Polska,
 • archiwizacja wyżej wspomnianych materiałów w wyznaczonym do tego miejscu,
 • działania, mające na celu szerzenie wiedzy na temat OGAE Polska i promowanie w ten sposób Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji,
 • współpraca z zarządem OGAE Polska i innymi sekcjami.
Koordynatorem sekcji jest Mikołaj Szuszkiewicz.

Zadania sekcji integracyjnej:

 • prowadzenie zakładki i przygotowywanie informacji dotyczących Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska w ramach portalu eurowizja.org,
 • działania promocyjne, dotyczące rekrutacji nowych członków Stowarzyszenia,
 • w razie potrzeby koordynacja kalendarza wspólnych wydarzeń OGAE Polska pomiędzy oddziałami regionalnymi,
 • szerzenie wiedzy o historii działania OGAE,
 • na dorocznym konwencie organizacja aktywności, dotyczących wprowadzania nowych członków w świat OGAE Polska i ich integrowania,
 • współpraca z zarządem OGAE Polska i innymi sekcjami.

Koordynatorem sekcji jest Bartosz Radomski.

Zadania sekcji naukowej:

 • gromadzenie materiałów, dotyczących uczestnictwa Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji,
 • szerzenie wiedzy i zwiększanie społecznej świadomości o Konkursie Piosenki Eurowizji,
 • organizacja wydarzeń dla członków OGAE Polska, takich jak wykłady, panele dyskusyjne czy szkolenia, na których będą mogli zgłębiać wiedzę dotyczącą Konkursu Piosenki Eurowizji,
 • w miarę możliwości współpraca z publicznym nadawcą i innymi podmiotami i zdobywanie archiwalnych materiałów, dotyczących udziału Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji,
 • współpraca z zarządem OGAE Polska i innymi sekcjami.

Koordynatorem sekcji jest Maciej Sychowiec.

Zadania sekcji rozrywki i promocji:

 • koordynacja z ramienia OGAE Polska uczestnictwa, a w razie potrzeby przebiegu konkursów OGAE Second Chance, OGAE Song Contest, OGAE Video Contest i innych, od przeprowadzenia wyboru polskiego reprezentanta do finałowego głosowania, wraz z przygotowaniem niezbędnych materiałów video z wynikami,
 • współtworzenie programu i aktywny udział w konwencie OGAE Polska,
 • pomoc i współpraca przy innych wydarzeniach OGAE Polska, które pojawią się w ciągu roku, takich jak imprezy towarzyszące polskim preselekcjom do konkursów EBU,
 • realizacja własnych pomysłów integrujących i skupiających członków oraz promujących działalność i funkcjonowanie organizacji,
 • poszukiwanie miejsca do organizacji dorocznego konwentu OGAE Polska,
 • współpraca z zarządem OGAE Polska i innymi sekcjami.
Koordynatorem sekcji jest Michał Dobrodziej – Rewoliński.