Sekcje

W ramach Stowarzyszenia działają następujące sekcje: archeo, integracyjna, naukowa, rozrywki i promocji, z których każda realizuje określone przez zarząd zadania.