Pytania i odpowiedzi

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego skontaktuje się z Tobą przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia. Otrzymasz informację o przyjęciu do Stowarzyszenia pod warunkiem opłacenia składki członkowskiej. Po jej zaksięgowaniu otrzymasz kolejną wiadomość potwierdzającą fakt dołączenia do Stowarzyszenia. Procedura trwa kilkanaście dni.

O wysokości rocznej składki członkowskiej decyduje w uchwale Zarząd Stowarzyszenia. Obecnie składka wynosi 65  rocznie. Nieopłacenie składki członkowskiej jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa.

Członkowie Stowarzyszenia mogą brać udział wydarzeniach organizowanych przez klub i jego oddziały regionalne (np. Konwent, imprezy integracyjne, wspólne oglądanie Eurowizji). Członkowie OGAE Polska mogą również ubiegać się o zakup pakietu biletów na Eurowizję w ramach przyznanego limitu OGAE International.

Tak, polskie Stowarzyszenie Miłośników Piosenki Eurowizji OGAE Polska jest oficjalnym polskim klubem fanów należącym do sieci OGAE w całej Europie. Klub OGAE jest najstarszym i największym zrzeszeniem fanów Eurowizji, współpracującym oficjalnie z Europejską Unią Nadawców (EBU) – organizatorem Eurowizji.